Automatikus frissítések

A frissített csomagok automatikus telepítésére az unattended-upgrades csomag használható, ez beállítható az összes csomag frissítésére, vagy csak a biztonsági frissítések telepítésére is. Első lépésként telepítse a csomagot a következő parancs kiadásával:

sudo apt install unattended-upgrades

Az unattended-upgrades beállításához szerkessze az /etc/apt/apt.conf.d/50unattended-upgrades fájlt, és módosítsa igényeinek megfelelően a következőket:

Unattended-Upgrade::Allowed-Origins {
    "${distro_id}:${distro_codename}";
    "${distro_id}:${distro_codename}-security";
//   "${distro_id}:${distro_codename}-updates";
//   "${distro_id}:${distro_codename}-proposed";
//   "${distro_id}:${distro_codename}-backports";
};

Bizonyos csomagok feketelistára tehetők, így automatikus frissítésük letiltható. Egy csomag feketelistára tételéhez vegye fel azt az alábbi listába:

Unattended-Upgrade::Package-Blacklist {
//   "vim";
//   "libc6";
//   "libc6-dev";
//   "libc6-i686";
};

A dupla „//” megjegyzésként szolgál, így a „//” után következő szöveg nem lesz kiértékelve.

To enable automatic updates, edit /etc/apt/apt.conf.d/20auto-upgrades and set the appropriate apt configuration options:

APT::Periodic::Update-Package-Lists "1";
APT::Periodic::Download-Upgradeable-Packages "1";
APT::Periodic::AutocleanInterval "7";
APT::Periodic::Unattended-Upgrade "1";

The above configuration updates the package list, downloads, and installs available upgrades every day. The local download archive is cleaned every week. On servers upgraded to newer versions of Ubuntu, depending on your responses, the file listed above may not be there. In this case, creating a new file of this name should also work.

Az apt Periodic beállítási lehetőségeiről az /etc/cron.daily/apt parancsfájl fejlécében is olvashat.

Az unattended-upgrades futásának eredményei a /var/log/unattended-upgrades fájlban kerülnek naplózásra.

Értesítések

Az Unattended-Upgrade::Mail beállítása az /etc/apt/apt.conf.d/50unattended-upgrades fájlban lehetővé teszi e-mail küldését a rendszergazdának a frissítést igénylő, vagy problémás csomagokról.

Szintén hasznos csomag az apticron. Az apticron beállít egy cron feladatot, amely e-mailt küld a rendszergazdának a rendszeren lévő, frissítést igénylő csomagokról, valamint azok változásairól.

Az apticron csomag telepítéséhez adja ki a következő parancsot:

sudo apt install apticron

A csomag telepítése után szerkessze az /etc/apticron/apticron.conf fájlt az e-mail cím és más beállítások megadása érdekében:

EMAIL="root@példa.hu"