Springende toetsen inschakelen

Springende toetsen inschakelen om toetsaanslagen die snel herhaald worden te negeren. Als u bijvoorbeeld door bevende handen onbedoeld meerdere malen op een toets drukt kunt u springende toetsen inschakelen.

  1. Open the Activities overview and start typing Settings.

  2. Click on Settings.

  3. Click Accessibility in the sidebar to open the panel.

  4. Druk op Typ-assistent (AccessX) onder het kopje Typen.

  5. Switch the Bounce Keys switch to on.

Springende toetsen snel aan- en uitzetten

You can turn bounce keys on and off by clicking the accessibility icon on the top bar and selecting Bounce Keys. The accessibility icon is visible when one or more settings have been enabled from the Accessibility panel.

Gebruik de Vertraging-schuifregelaar om te wijzigen hoe lang de vertraging moet duren voordat de computer een tweede toetsaanslag herkent, nadat er een toets is ingedrukt. Selecteer Piepen wanneer een toets is geweigerd als u wilt dat de computer een geluid maakt wanneer een toetsaanslag wordt genegeerd omdat deze te snel volgt op de vorige toetsaanslag.