Springende toetsen inschakelen

Springende toetsen inschakelen om toetsaanslagen die snel herhaald worden te negeren. Als u bijvoorbeeld door bevende handen onbedoeld meerdere malen op een toets drukt kunt u springende toetsen inschakelen.

  1. Open het Activiteiten-overzicht en typ Toegankelijkheid.

  2. Klik op Toegankelijkheid om het paneel te openen.

  3. Select the Typing section to open it.

  4. In the Typing Assist section, switch the Bounce Keys switch to on.

Springende toetsen snel aan- en uitzetten

U kunt springende toetsen aan- en uitzetten door te klikken op het toegankelijkheidspictogram in de bovenbalk en Springende toetsen te selecteren. Het toegankelijkheidspictogram is zichtbaar als één of meer instellingen in Universele toegang ingeschakeld zijn.

Gebruik de Vertraging-schuifregelaar om te wijzigen hoe lang de vertraging moet duren voordat de computer een tweede toetsaanslag herkent, nadat er een toets is ingedrukt. Selecteer Piepen wanneer een toets is geweigerd als u wilt dat de computer een geluid maakt wanneer een toetsaanslag wordt genegeerd omdat deze te snel volgt op de vorige toetsaanslag.