Trage toetsen inschakelen

Schakel Trage toetsen in, wanneer u wilt dat er een vertraging is tussen het indrukken van een toets en het tonen van het teken op het beeldscherm. Dit betekent dat u de toets voor elk teken dat u wilt typen een tijdje ingedrukt moet houden voordat dat teken verschijnt. Gebruik toetsvertraging indien u per ongeluk gelijktijdig verschillende toetsen indrukt wanneer u typt, of wanneer het moeilijk voor u is direct de juist toets in te drukken.

  1. Open het Activiteiten-overzicht en typ Toegankelijkheid.

  2. Klik op Toegankelijkheid om het paneel te openen.

  3. Select the Typing section to open it.

  4. In the Typing Assist section, switch the Slow Keys switch to on.

Trage toetsen snel aan- en uitzetten

Switch the Enable by Keyboard switch to turn slow keys on and off from the keyboard. When this option is selected, you can press and hold Shift for eight seconds to enable or disable slow keys.

You can also turn slow keys on and off by clicking the accessibility icon on the top bar and selecting Slow Keys. The accessibility icon is visible when one or more settings have been enabled from the Accessibility panel.

Use the Acceptance delay slider to control how long you have to hold a key down for it to register. See Springende toetsen inschakelen for more info.

U kunt uw computer een geluid laten maken wanneer u een toets indrukt, wanneer een toetsaanslag is geaccepteerd, of wanneer een toetsaanslag is genegeerd omdat u de toets niet lang genoeg ingedrukt heeft gehouden.