Scherm laten knipperen bij alerteringsgeluiden

Bij bepaalde berichten en gebeurtenissen speelt uw computer een eenvoudig alerteringsgeluid af. Als u deze geluiden moeilijk kunt horen, dan kunt u of het hele scherm, of de titelbalk laten knipperen wanneer er een alerteringsgeluid klinkt.

Dit kan ook van pas komen in een omgeving waar het belangrijk is dat uw computer stil is, zoals in een bibliotheek. Zie Waarschuwingsgeluid kiezen of uitschakelen om te leren hoe u het meldingsgeluid kunt dempen, om daarna visuele alertering in te schakelen.

  1. Open the Activities overview and start typing Accessibility.

  2. Click on Accessibility to open the panel.

  3. Druk op Visuele alertering onder het kopje Gehoor.

  4. Switch the Visual Alerts switch to on.

  5. Kies of u het hele scherm, of alleen uw huidige titelbalk wil laten knipperen.

U kunt Visuele alertering ook snel in- en uitschakelen door te klikken op het toegankelijkheidspictogram in de bovenbalk en Visuele alterteringen te selecteren.