Wat is de Menu-toets?

The Menu key, also known as the Application key, is a key found on some Windows-oriented keyboards. This key is usually on the bottom-right of the keyboard, next to the Ctrl key, but it can be placed in a different location by keyboard manufacturers. It is usually depicted as a cursor hovering above a menu: Menu key icon.

De primaire functie van deze toets is het openen van een contextmenu via het toetsenbord in plaats van met een klik met de rechtermuisknop; dit is handig wanneer er geen muis of soortgelijk apparaat beschikbaar is, of wanneer er geen rechtermuisknop aanwezig is.

Soms wordt de Menu-toets weggelaten omwille van de ruimte, met name op toetsenborden van draagbare en laptopcomputers. In dit geval bevindt zich op sommige toetsenborden een Menu-functietoets die geactiveerd kan worden in combinatie met de functietoets (Fn).

Het contextmenu is een menu dat tevoorschijn komt wanneer u met rechts klikt. Het menu dat u ziet, als het er is, is afhankelijk van de context en functie van het gebied waarop u met rechts geklikt heeft. Wanneer u de Menu-toets gebruikt, dan wordt het contextmenu getoond voor het deel van het scherm waar uw cursor boven staat op het moment dat de toets wordt ingedrukt.