Een schermtoetsenbord gebruiken

Als er geen toetsenbord aangesloten is op uw computer of als u die liever niet wilt gebruiken, dan kunt u het schermtoetsenbord inschakelen om tekst in te voeren.

Het schermtoetsenbord wordt automatisch ingeschakeld als u een aanraakscherm gebruikt

  1. Open the Activities overview and start typing Settings.

  2. Click on Settings.

  3. Click Accessibility in the sidebar to open the panel.

  4. Schakel het Schermtoetsenbord in onder het kopje Typen

Wanneer u vervolgens de mogelijkheid om te typen heeft, zal het schermtoetsenbord onderaan het scherm geopend worden.

Press the ?123 button to enter numbers and symbols. More symbols are available if you then press the =/< button. To return to the alphabet keyboard, press the ABC button.

You can press the down button to hide the keyboard temporarily. The keyboard will show again automatically when you next press on something where you can use it. On a touchscreen, you can also pull up the keyboard by dragging up from the bottom edge.

Press the flag button to change your settings for Language or Input Sources.