Felsökning av trådlösa nätverk

Gör en första anslutningskontroll

I detta steg kommer du att kontrollera viss grundläggande information om din trådlösa nätverksanslutning. Detta är för att säkerställa att ditt nätverksproblem inte orsakats av relativt enkla fel som att den trådlösa anslutningen är avstängd, och för att förbereda för nästa felsökningssteg.

  1. Säkerställ att din bärbara dator inte är ansluten till en trådburen internetanslutning.

  2. Om du har en extern trådlös adapter (som en USB-adapter, eller ett PCMCIA-kort som sätts in i din bärbara dator), säkerställ att den är ordentligt isatt i rätt lucka på din dator.

  3. Om ditt trådlösa kort är inuti din dator, säkerställ att den knappen för trådlös anslutning är påslagen (om det finns en). Bärbara datorer har ofta en knapp för trådlös anslutning som du kan slå på eller av via en kombination av tangenter.

  4. Öppna systemmenyn från höger sida av systemraden och välj Trådlöst nätverk, välj sedan Inställningar för trådlösa nätverk. Säkerställ att Trådlöst nätverk är påslaget. Du bör också kontrollera att flygplansläge inte är påslaget.

  5. Öppna terminalen, skriv nmcli device och tryck Retur.

    Detta kommer att visa information om dina nätverksgränssnitt och din anslutningsstatus. Titta genom listan av information och se om det finns en post som har att göra med den trådlösa nätverksadaptern. Om tillståndet är ansluten betyder det att adaptern fungerar och är ansluten till din trådlösa router.

Om du är ansluten till din trådlösa router, men fortfarande inte kan komma åt internet, kanske din router är felinställd, eller din internetleverantör (ISP) har tekniska problem. Gå igenom installationsguiderna för din router och ISP för att kontrollera att inställningarna är korrekta, eller kontakta din ISP för hjälp.

Om informationen från nmcli device inte indikerade att du var ansluten till nätverket, klicka Nästa för att fortsätta till nästa del av felsökningsguiden.