Wat is een werkblad en hoe kan ik het gebruiken?

De term werkbladen verwijst naar het groeperen van vensters op uw bureaublad. U kunt meerdere werkbladen aanmaken; deze fungeren als virtuele bureaubladen. Werkbladen zijn bedoeld om te voorkomen dat het rommelig wordt en zorgen ervoor dat het gemakkelijker is door het bureaublad te navigeren.

U zou werkbladen kunnen gebruiken om uw werk te organiseren. Zo zou u alle communicatievensters, zoals e-mail en chattoepassingen in één werkblad kunnen plaatsen en het werk waar u mee bezig bent op een ander werkblad. Uw muziekprogramma zou u in een derde werkblad kunnen plaatsen.

Werkbladen gebruiken:

  • In the Activities overview, you can horizontally navigate between the workspaces.

  • If more than one workspace is already in use, the workspace selector is shown between the search field and the window list. It will display currently used workspaces plus an empty workspace.

  • To add a workspace, drag and drop a window from an existing workspace onto the empty workspace in the workspace selector. This workspace now contains the window you have dropped, and a new empty workspace will appear next to it.

  • Om een werkruimte te verwijderen sluit u gewoon alle vensters erin of verplaatst u ze naar andere werkruimtes.

Er is altijd minstens één werkblad.

Werkbladwisselaar