Het geluidsvolume wijzigen

To change the sound volume, open the system menu from the right side of the top bar and move the volume slider left or right. You can completely turn off sound by dragging the slider to the left.

Sommige toetsenborden hebben toetsen waarmee u het geluidsvolume kunt regelen. Meestal zien ze eruit als gestileerde luidsprekers waar “geluidsgolven” uit komen; ze bevinden zich vaak naast de functietoetsen bovenaan. Op laptop-toetsenborden bevinden ze zich meestal op de functietoetsen. Houd de Fn-toets op uw toetsenbord ingedrukt om ze te gebruiken.

Als u externe luidsprekers heeft, dan kunt u natuurlijk ook het volume wijzigen via de volumeknop op de luidsprekers zelf. Sommige hoofdtelefoons hebben ook een volumeregelaar.

Het geluidsvolume voor individuele toepassingen wijzigen

U kunt het volume voor de ene toepassing aanpassen, maar die van een andere onveranderd laten. Dit is bijvoorbeeld handig wanneer u muziek luistert terwijl u op het web surft. U kunt dan het volume in de browser dempen zodat geluiden van websites niet de muziek storen.

Sommige toepassingen hebben volumeknoppen in het hoofdvenster. Als uw toepassing zijn eigen volumebeheerder heeft, dient u die te gebruiken om het volume te wijzigen. Als dat niet het geval is:

  1. Open het Activiteiten-overzicht en typ Geluid.

  2. Klik op Geluid om het paneel te openen.

  3. Under Volume Levels, change the volume of the applications listed there. The button at the end of the volume slider toggles Mute on and off.

    Alleen toepassingen die geluiden afspelen staan in de lijst. Als een toepassing wel geluid afspeelt maar niet in de lijst is opgenomen, dan kan het zijn dat deze de functie, waarmee u zo het volume kunt regelen, niet ondersteunt. In dat geval kunt u het volume ervan niet wijzigen.