Een rechtermuisklik simuleren

U kunt rechtsklikken door de linkermuisknop ingedrukt te houden. Dit is nuttig wanneer u de vingers van één hand moeilijk afzonderlijk kunt bewegen, of wanneer u een muis met één knop heeft.

  1. Open the Activities overview and start typing Accessibility.

  2. Click Accessibility to open the panel.

  3. Druk op Typ-assistent onder het kopje Aanwijzen & klikken.

  4. In the Click Assist window, switch the Simulated Secondary Click switch to on.

U kunt wijzigen hoe lang u de linkermuisknop in moet drukken voordat het herkend wordt als een rechtsklik, door de Vertraging voor accepteren te wijzigen.

Om met rechts te klikken door middel van de gesimuleerde secundaire klik houdt u, waar u normaal gesproken met rechts zou klikken, de linkermuisknop ingedrukt en laat hem vervolgens los. De aanwijzer verandert geleidelijk naar een andere kleur terwijl u de linkermuisknop ingedrukt houdt. Zodra deze helemaal van kleur veranderd is, kunt u de muisknop loslaten om met rechts te klikken.

Sommige speciale aanwijzers, waaronder de formaataanwijzers, veranderen niet van kleur. U kunt nog altijd de gesimuleerde secundaire klik als normaal gebruiken, ook al krijgt u geen visuele feedback van de aanwijzer.

Als u Muistoetsen gebruikt, dan kunt u ook rechtsklikken door de toets 5 op uw numerieke toetsenbord in te drukken.

In het Activiteiten-overzicht kunt u altijd lang indrukken om met rechts te klikken, zelfs wanneer deze functie is uitgeschakeld. Lang indrukken werkt iets anders in het overzicht; u hoeft de knop niet los te laten om met rechts te klikken.