Tag/tag.png

Candidate for Deletion
This article may not be appropriate for this wiki, and may be deleted. More info...

Определени хардуерни модули се нуждаят от драйвери със затворен код. Най-често това са графичните карти с 3D ускорение. На тази страница ще прочетете как да ги използвате.

Графични карти

Идентифициране на вашата карта

Можете да инсталирате ATI (fglrx) драйвер само ако са изпълнени всички от следните условия:

  • lspci открива карта, в чието име се среща "Radeon" или вие знаете, че вашата карта е Radeon

  • Моделът на вашата Radeon карта е 9700 pro или по-нова (това включва и моделите с номера, които започват с X, като X300, X1600 и т.н., а също и Xpress 200)
  • glxinfo |grep direct отпечатва direct rendering: No или отпечатва direct rendering: Yes, но производителността на 3D програмите (например игри) е незадоволителна

В противен случай, инсталирайте и конфигурирайте драйверът с отворен код за ati картите с пълна поддръжка на AIGLX.

Можете да инсталирате NVIDIA драйвер ако някое от следните условия е изпълнено:

  • Знаете, че притежавате "GeForce" или "Quadro" графична карта.

  • Знаете, че моделът на вашата карта започва с "4", "FX", или "6".
  • lspci открива карта, в чието име се среща "NVIDIA"

Можете да инсталирате Matrox драйвер ако някое от следните условия е изпълнено:

  • Знаете, че притежавате Matrox Parhelia-базирана (P650, P750 или Parhelia-512) графична карта.
  • Когато стартирате компютъра си, виждате емблемата на Matrox (flashing logo).
  • lspci | grep -i matrox открива карта, в чието име се среща "MGA XXX" където XXX е G650, G750 или Parhelia.

ATI (fglrx) Графична Карта

NVIDIA Графична Карта

Matrox (Parhelia-based) Графична Карта

Друг хардуер

Keyspan драйвер

  • вижте BinaryDriverHowto/KeyspanDriver

BulgarianDocumentation/BinaryDriverHowto (last edited 2017-09-02 03:32:42 by ckimes)