User agent %
Mozilla/5.0 91.84
bingbot/2.0 1.32
YandexBot/3.0 0.82
ltx71 0.54
SemrushBot/6~bl 0.45
SemrushBot/2~bl 0.33
SemrushBot/3~bl 0.33
MSIE 6.0 0.29
MSIE 9.0 0.21
MSIE 8.0 0.19
Others 3.70