Tag/tag.png

Candidate for Deletion
This article may not be appropriate for this wiki, and may be deleted. More info...

Omschrijving

Soms komt het voor, dat u programma's of pakketten wilt installeren, die niet in de Ubuntu repositories voorkomen.
Wanneer ze ook nog afhankelijk zijn van andere pakketten, dan kan het gebruik van dpkg tot onoverkomelijke problemen leiden, apt gebruikem om deze problemen op te lossen zal niet echt helpen.
Er zijn grote en volledige manieren om uw eigen repositories te maken, zoals Debarchiver of Dak.
Deze zijn echter te groot en te gecompliceerd, wanneer maar van een paar pakketten, die u heeft gedownload, de afhankelijkheden wilt oplossen.
Een eenvoudiger oplossing is het gebruik van dpkg-scanpackages, dat een repositorie maakt, die u kunt toevoegen aan uw sources.list file.

Een Persoonlijke Repositorie maken

Er zijn 3 stappen nodig, om een eenvoudige repositorie te maken:

  • Kopieer de pakketten naar een directorie
  • Maak een script, dat de pakketten scant en dat een file maakt, die apt-get update kan lezen

  • Voeg een regel toe aan uw sources.list, die naar uw repositorie wijst

De Directorie

Maak een directorie, waar u de pakketten wilt opslaan, in dit voorbeels doen we dat in /usr/local/mydebs.

mkdir /usr/local/mydebs

Verplaats nu de pakketten naar de directorie die net is aangemaakt.

Het Script

Het eigenlijke script is vrij klein en bevat maar 2 commando-regels:

cd /usr/local/mydebs
dpkg-scanpackages . /dev/null | gzip -9c > Packages.gz

Copyeer het bovenstaande script in gedit en save het als update-mydebs in de ~/bin. (de tilde '~' betekend uw home directorie.
Wanneer ~/bin niet bestaat, dan moet u het aanmaken: Ubuntu zal die diretorie dan in het path zetten. Vervolgens moeten we het script uitvoerbaar maken:

chmod u+x ~/bin/update-mydebs

Hoe werkt het script:

dpkg-scanpackages kijkt naar alle pakketten in mydebs, en de output is gecomprimeerd en geschreven naar de file packages.gz welke te lezen is door apt-get update.
/dev/null is een lege file, die nodig is voor het uitvoeren van de opdracht.

Sources.list

Voeg de regel

deb file:/usr/local/mydebs ./

toe aan uw etc/apt/sources.list en klaar is kees.

Het gebruik Repositorie

Wanneer u een nieuwe DEB file in de mydebs directorie plaatst, dan voert u in een terminalscherm in:

sudo update-mydebs
sudo apt-get update

Uw eigen pakketten kunt u nu bekijken en installeren met synaptic, aptitude en met de opdrachten apt-get, apt-cache enz.
Met de opdracht apt-get install worden de afhankelijkheden netjes voor u uitgezocht en geinstalleerd.
Verkeerd gemaakte pakketten zullen niet geinstalleerd worden, maar het bespaart u erg veel tijd, omdat u anders alle afhankelijkheden met dpkg moet uitzoeken.

bron: https://help.ubuntu.com/community/Repositories/Personal

NlEigenRepositories (last edited 2017-09-02 01:56:15 by ckimes)