Tag/tag.png

Candidate for Deletion
This article may not be appropriate for this wiki, and may be deleted. More info...

Vim är en avancerad texteditor som försöker efterlikna Unux-editorn 'Vi', fast med fuktioner som gör den mer komplett. Vim kallas ofta för "programmerarens editor" och den är så användbar för programmering att många ser den som ett fullständigt IDE. Men den är inte bara till för programmerare. Vim är perfek för alla typer av textredigering, från att skriva E-post till att redigera konfigurationsfiler.

Denna artikel hjälper dig att installera vim samt ge dig en enkel introduktion till vim.

Installera vim

Konsolvarsionen av vim finns förinstallerd i ubuntu, och därför finns det inget behov att installera den. Om du istället föredrar att jobba med en GUI version av vim, installera paketet vim-gtk med hjälp av synaptic eller skriv i en terminal

sudo apt-get install vim-gtk

En snabb introduktion

Vim har en stor inlärningströskel. När du blir bekant med vim, kommer du dock kunna redigera text väldigt effektivt med hjälp av vims fantastiska funktioner.

Du kan starta vim i konsoll-läge genom att skriva vim i terminalen eller i grafiskt läge genom att skriva gvim. Detta gör så att en blank skärm med detaljer om vim kommer upp. Om du gör något försök att skriva text nu, kommer du misslyckas. Detta leder oss till den funktion som förbryllar nybörjare mest, lägen.

Lägen

En av de mest förbyllande sakerna i vim är att den har fyra lägen.

 • Infoga: För att skriva text

 • Kommando: För att köra kommandon. Kallas också för n

 • Ex: För att köra kolonkommandon

 • Visuell: För att välja text visuellt

Infogaläget är inte standard, för att komma in i detta läge måste du trycka i. Skriv lite text på skrämen. Tryck på <Esc>-tangenten för att komma ut ur infogaläget och tillbaka till kommandoläget. Kommandoläget används för att flyta runt och manipulera text, ibland på väldigt intressanta sätt. Visuell-läget används till att markera text, tycker v för att komma in i detta läge och välj lite text. Nu kan du köra kommandon som bara påverkar den valda texten. Tryck <Esc> igen för att komma tillbaka till Kommandoläget. Ex-läget används för att köra kolonkommandon, som används för att till exempel spara, söka och ersätta, samt konfigurera vim. Spara den text du just skrev in genom att gå till Ex-läget. Ex-läget når du genom att skriva :. Skriv sedan w filnamn<Enter>. Avsluta vim genom att köra kolonkommandot :q. Sammanfattningsvis,

vim (för att starta vim)
i (för att infoga text)
<skriv text> 
<Esc> (för att komma till kommandoläge)
v (för att markera lite text)
<Esc> (tillbaka till kommandoläge)
:w filnamn (för att spara texten till filnamn'filnamn')
:q (avsluta)
:q! (avsluta utan att spara)
vim filnamn (för att öppna den filen du just sparade med vim)

Hur som helst, den bästa vägen att lära sig vim, är att använda den. Du kan snabbt lära dig grunderna genom att använda den inbyggda vimkursen, genom att skriva vim-tutor (vimtutor i dapper) i terminalen. Använda Ex-kommandot :help inuti vim är ofta väldigt användbart.

Konfiguration

vim is a highly configurable editor, and it is best to configure vim to your liking as vim by default has all the nice features turned off. A list of files and their locations are given below.

Vim är en mycket konfigurerbar editor, och det är bäst att konfigurera vim som du vill ha det, då vim som standard har alla trevliga funktioner avstängda. En lista på konfigurationsfiler och dess platser finns nedan.

 • ~/.vimrc är vims konfigurationsfil som den läser vid uppstart
 • ~/.gvimrc är gimvs konfigurationsfil som gvim läser vid uppstart. Det är bäst att bara ha grafiska inställningar i denna, eftersom inställningarna i denna fil, väger tyngre än dem i ~/.vimrc
 • ~/.vim/ är mappen där användaren kan lägga in olika insticksmoduler

Slå på syntaxhighlightning

Slå på syntaxhighlighting är ganska enkelt.

Om du bara vill ha syntaxhighlighting påslaget för en session, kan du köra kolonkommandot

:syn on

Syntaxhighlighting kan stängas av genom ett annat kolonkommando

:syn off

För att göra detta parmanent varje gång du öppnar en fil, lägg till denna rad i din vimrc.

syntax on

Slå på autoindrag

För att slå på automatiskt indrag för kod, skriv följande kolonkommando

:set ai

Koden du skriver kommer nu få indrag automatiskt. Om koden inte får de rätta indragen, måste du kanske lägga till en idrags-plugin för det språk du skriver i. Plugins hittar du på vim's hemsida.

För att göra detta permanent, lägg till följande rad i din vimrc.

filetype indent on
set autoindent

Exempel på .vimrc fil

Nedan är en enkel .vimrc fil med enkel konfiguration. Notera att rader som börjar med tecknet " är kommentarer.

" Slå på radnumrering. Slå av det med "set nonu" 
set nu 

" Slå på syntax
syntax on

" Gör automatiska indrag beroende på filtyp
filetype indent on
set autoindent

" Gör inte skillnad på versaler/gemener vid sökning
set ic

" Higlhight sökning
set hls

" Radbryt text istället för att ha den på en rad
set lbr

" Ändra färgschema från standard till delek
colorscheme delek

Du kan också lära dig mer genom att kolla på en mer välskriven vimrc-fil som /usr/share/vim/vim63/vimrc_example.vim. Du kan hitta detaljbeskrivningar för detta exempel i Vims dokumentation.

Du kan också hitta ett flertal .vimrc-filer på dotfiles webbsida.

Internetkällor

Du kan hitta värdeful information om vim på föjande sidor

 • Vims hemsida är stället om du är ute efter skript och plugins. Tipsavdelningen har en RSS-kanal som ger dig många användbara tips.

 • Vims dokumentation är den centrala platsen för dokumentation som berör vim. Du kan ladda ned vims användarmanual och vimboken där.

 • Vim Power tips ger dig hjälp att effektivt använda vim.

 • Skaparen av vim, Bram Moolenaar har skrivit en artikel, Seven habits of effective text editing.


VimHowto-SE (last edited 2017-09-16 20:51:18 by ckimes)