Tag/tag.png

Candidate for Deletion
This article may not be appropriate for this wiki, and may be deleted. More info...

Alles wat in je huidige mailprogramma zit in Windows over zetten naar Ubuntu

Op deze manier kan je heel makkelijk de gehele inhoud zoals je huidige favorieten mail programma geconfigureerd is over zetten naar Ubuntu. Ik ben er vanuit gegaan dat je een dualboot (Windows en Ubuntu) hebt. Zoniet zal je de map die we straks gaan kopiëren bijv. op een usb stick moeten zetten.


We gaan hiervoor het mailprogramma Thunderbird gebruiken.


Open een Terminal en typ:

sudo apt-get install mozilla-thunderbird


Thunderbird voor Windows kan je downloaden op de website van Mozilla


Installeer allereerst Thunderbird in Windows, en doe dit ook zodra je inlogt in Ubuntu.

In Windows maak je Thunderbird je standaard mail programma en importeer je alles vanuit je huidige e-mailprogramma - zoals bijvoorbeeld Outlook Expres, Outlook, Outlook 2003 enz. Haal je mail op van je mailboxen (je moet voor ieder account je wachtwoord opnieuw ingeven) zodat je weet dat alles werkt.

Sluit nu Thunderbird en start Ubuntu op.

Tip:

In Ubuntu klik je op de bovenbalk op Locaties -> Computer waardoor je je harde schijven en partities kan verkennen. Open dit Bestandsbeheer 2x dat is makkelijker met kopiëren zometeen, dus met 1 ga je naar de Thunderbird map in Windows en met de ander ga je naar de Thunderbird map in Ubuntu.

Nu gaan we aan de slag

De map die je nodig hebt staat op de Windows harde schijf/partitie in: Documents and Settings ->(je gebruikersnaam)-> Application Data -> Thunderbird -> Profiles -> (bijv.) vc06nwts.default Deze laatste kan bij jouw een ander nummer hebben maar eindigt altijd op default.


In Ubuntu ga je naar Locaties -> Computer -> Klik nu op je naam waarmee je ingelogd bent -> (klik nu eerst op je toetsenbord Ctrl+H in) -> open nu de folder .mozilla-thunderbird .

Nu zie je 3 dingen staan waarbij een folder met bijv. de naam mxwrl8ax.default , hernoem deze folder naar "mxwrl2ax.default-OLD"


Kopieer nu de hele map van je Windows Thunderbird (bij.v met de naam vc06nwts.default) naar de map in Ubuntu.

Nu hernoem je deze zojuist gekopieerde folder van vc06nwts.default naar mxwrl8ax.default.

Dit kan je doen omdat je in een vorige stap die folder hernoemt heb met -OLD erachter.

Let Op

Nogmaals de namen die ik hier gebruik eg. vc06nwts.default en mxwrl8ax.default kunnen bij jouw anders zijn, ik gebruik dit slechts als voorbeeld. Ze eindigen wel altijd op .default


De volgende stap is wederom bestanden kopiëren. Echter nu van de oude mxwrl2ax.default-OLD naar de nieuwe mxwrl8ax.default omdat er in die nieuwe dingen staan voor Windows en dat werkt niet in Ubuntu.

Nu moet je de volgende 11 bestanden kopiëren van de -OLD folder naar de nieuwe folder.

extentions.ini

compatibility.ini

extensions.rdf

extensions.cache

cert8.db

key3.db

signons.txt

prefs.js

XUL.mfasl

compreg.dat

abook.mab

Klaar

Er kunnen wat schoonheidsfoutjes ontstaan, bijv. een dubbel adresboek, maar als het goed is zijn ze beide hetzelfde dus kan je het geïmporteerde adresboek weggooien.

Wiki/MailImporteren (last edited 2017-09-20 01:09:27 by ckimes)