Automatische pauzestand instellen

U kunt uw computer zo instellen dat deze automatisch in pauzestand gaat wanneer hij niet gebruikt wordt. Er kunnen verschillende intervallen worden opgegeven voor het werken op accu- of netstroom.

  1. Open het Activiteiten-overzicht en typ Energie.

  2. Klik op Energie om het paneel te openen.

  3. In the Power Saving Options section, click Automatic Suspend.

  4. Choose On Battery Power or Plugged In, set the switch to on, and select a Delay. Both options can be configured.

    Op een desktopcomputer is er één optie met de naam Wanneer inactief.