Tag/tag.png

Candidate for Deletion
This article may not be appropriate for this wiki, and may be deleted. More info...

На тази страница е описано инсталирането на драйвери за NVIDIA графични карти. Информация за други драйвери, можете да намерите на BulgarianDocumentation/BinaryDriverHowto

Предпоставки

 • Командата lspci | grep -i nvidia разпечатва на екрана текст, в който се среща nvidia
 • Нуждаете се от хардуерна 3D поддръжка

Инсталиране

Разрешете ограничените модули (restricted packages)

NVIDIA драйверите се намират в така наречената "ограничена" секция от хранилището на модулите за Ubuntu. Ето защо ще трябва да разрешите тази секция, за да имате възможност да инсталирате.

 1. Изберете менюто Система (System) в горната част на екрана.

 2. Изберете Администриране (Administration) и после Synaptic Package Manager. Въведете паролата си, когато е необходимо.

 3. В управителя на пакетите изберете менюто Настройки (Settings) и после Хранилища (Repositories).

 4. В диалога Софтуерни Предпочитания (Software Preferences), щракнете върху бутона Добави (Add).

 5. Убедете се, че има отметка пред опцията Ограничени авторски права (Restricted copyright) в диалоговият прозорец Редактиране на Хранилищата (Edit Repository) и натиснете OK.

 6. Изберете OK, за да затворите диалога Софтуерни Предпочитания (Software Preferences) и когато Synaptic ви запита дали да презареди базата си с данни, му разрешете.

Сега вече имате достъп до много допълнителни модули, които се намират в ограничената секция, включително и до модулите за драйвера на NVIDIA.

Инсталиране и активиране на драйверите

Бележка: Пакетите може да се инсталират като се щракне с десният бутон върху името на даден пакет и се избере Маркирай за инсталиране (Mark for Installation).

 1. Щракнете бутона Търсене и въведете "linux-restricted-modules". Разбира се, трябва да сте разрешили достъпа до тях (погледнете по-горе).

 2. Изберете подходящият модул съобразно вашият kernel. Например, ако имате инсталиран linux-image-amd64-k8, трябва да инсталирате linux-restricted-modules-amd64-k8. С избраният от вас модул автоматично ще се инсталира и nvidia-kernel-common. (Бележка: първо трябва да изберете ограничените модули, защото nvidia-glx автоматично инсталира модула за i386, т.е. X няма да работи с такъв общ kernel модул.)

 3. Щракнете отново бутона Търсене и въведете "nvidia".

 4. Трябва да инсталирате nvidia-glx-legacy или nvidia-glx. Ако графичната ви карта е в края на този списък от карти (отбелязана с "legacy"), ще трябва да изберете nvidia-glx-legacy. В противен случай изберете nvidia-glx.

 5. Ако имате намерение да компилирате 3D програми, ще трябва да инсталирате и nvidia-glx-dev.

 6. Ако имате Hoary Hedgehog или Breezy Badger, ще трябва да инсталирате nvidia-settings и nvidia-xconfig. НЕ инсталирайте нито един от тези пакети ако сте с Ubuntu 6.06 LTS, т.к. те ще премахнат nvidia-glx. Тези програми са част от nvidia-glx.

 7. Щракнете бутона Изпълни (Apply), за да инсталирате новите пакети.

 8. Затворете Synaptic след като приключи с инсталацията.
 9. Изберете менюто Програми (Applications) в горният край на екрана, после Аксесоари (Accessories) и накрая Терминал (Terminal).

 10. Въведете следната команда в терминала:
  • sudo nvidia-glx-config enable
 11. Затворете всички програми и натиснете едновременно Ctrl-Alt-Backspace, за да рестартирате X сървъра. Ако след рестартирането за кратко се появи екран с логото на NVIDIA, то драйвера ви е правилно инсталиран.

Nvidia Legacy (остарял, наследствен) драйвер в Edgy

Комбинацията на Edgy с GeForce 1 графична карта изисква да се ползват остарелите драйвери nvidia-glx-legacy. Авторът е тествал с версия 1.0.7184+2.6.17.6-1 и твърди, че са необходими следните допълнителни промени. Трябва да се редактира /etc/X11/xorg.conf и промени секцията

 • Section "Device"
      Identifier   "NVIDIA Corporation NV10DDR [GeForce 256 DDR]"
      Driver     "nv"
      BusID      "PCI:1:0:0"
  EndSection 

и се въведе

 • Section "Device"
      Identifier   "NVIDIA Corporation NV10DDR [GeForce 256 DDR]"
      Driver     "nvidia"
      BusID      "PCI:1:0:0"
  EndSection 

Ако в xorg.conf няма секция Driver "nvidia" то опитвайки modprobe nvidia ще регистрира грешка (ето защо sudo nvidia-glx-config enable не работи при мен - авторът). За да се разреши на OpenGL програмите да работят след горната редакция следната секция трябва да се добави в края на /etc/X11/xorg.conf:

 • Section "Extensions"
      Option "Composite" "Disable"
  EndSection

Това не е описано никъде в документацията за остарелите драйвери (т.е. не се споменава в /usr/share/doc/nvidia-glx-legacy/*) но за щастие следното предупреждение беше записано в /var/log/Xorg.0.log:

 • (EE) GLX is not supported with the Composite extension

Composite режим е включен по подразбиране и това пречи на OpenGL да работи. По-горното просто изключва Composite. Тези допълнителни стъпки вероятно са необходими единствено за остарелите (*legacy*) драйвери.

Забраняване логото на nVidia

Ако искате да забраните на драйвера на nVidia да показва екран с логото малко преди да се появи екрана за влизането ви в системата, ще трябва да редактирате конфигурационният файл на Xorg.

 1. Изберете менюто Програми (Applications) в горният край на екрана, после Аксесоари (Accessories) и накрая Терминал (Terminal).

 2. Въведете следната команда:
  • gksudo gedit /etc/X11/xorg.conf
 3. Намерете реда където пише Driver "nvidia" в секцията Device
 4. Точно след този ред добавете (на нов ред)
  • Option     "NoLogo"
 5. Съхранете файла и го затворете
 6. Затворете всички програми и натиснете едновременно Ctrl-Alt-Backspace, за да рестартирате X сървъра. Ако екрана с логото не се появи и всичко работи както преди, сте постигнали целта си.

Проблеми

 • Изглежда, че понякога, за да има ефект от промените, е необходимо да се рестартира системата. Ако 3D ускорението не работи, опитайте първо това.
 • Ако 3D ускорението все още не работи, уверете се, че сте инсталирали подходящата версия на linux-restricted-modules. Задължително е те да съвпадат с версията на ядрото, което ползвате.

 • Ако сте инсталирали подходящата версия на linux-restricted-modules и 3D ускорението все още не работи, отворете файла /etc/X11/xorg.conf с командата gksudo gedit /etc/X11/xorg.conf и се уверете, че в секцията Section "Device" след Driver е записано "nvidia".

 • Може да ви се наложи да активирате "kernel framebuffer device interface" в X сървъра. Копирайте и въведете командата, която се намира по-долу в терминала. Ще бъдете водени през серия от настройки. Повечето от настройките може да се оставят с тяхната стойност по подразбиране като натискате клавиша ENTER, но когато стигнете до "Select the desired X server driver" ("Изберете желаният драйвер за X сървъра") - въпрос 2 - изберете "nvidia" а НЕ "nv". Отговорете с "да" ("yes") на въпрос 7 ("Activate kernel framebuffer device interface?" - "Да се активира ли интерфейса на кадровият буфер в ядрото?"). Довършете с останалите въпроси (можете да оставите настройките по подразбиране) и рестартирайте X сървъра (или просто рестартирайте компютъра си). Ако, когато се рестартира компютъра ви, не се появи екрана за влизането ви в системата, а се появи съобщение за грешка, в което се казва "X сървърът не може да стартира и т.н." ("X server failed to start (etc. etc.)"), ще продължите в текстов режим (бял текст на черен фон) и ще ви се предостави възможност да влезете в системата в този режим. Като влезете, ще сте все още в текстов режим. Въведете отново командата по-долу (запишете си я!) и отново ще имате възможност да промените настройките. Този път, като стигнете до "Activate kernel framebuffer device interface?", отговорете с "не" ("no") и отново рестартирайте компютъра си. Вече ще имате възможност да влезете в системата по обичайният начин.
  sudo dpkg-reconfigure xserver-xorg
 • Ако се получи съобщение за грешка когато се зарежда модула на NVIDIA, опитайте да преконфигурирате зависимостите като стартирате depmod.
  sudo depmod
 • Ако не работи suspend (временно преустановяване работата на компютъра, при което той изглежда като изключен), погледнете NvidiaLaptopBinaryDriverSuspend

 • Ако се чувствате готови да си поиграете с Опциите (Options) на X сървъра за вашата Карта (Device) в /etc/X11/xorg.conf и Firefox откаже да се стартира (връща segmentation fault когато се стартира от терминала), тогава тази инструкция може да е причината:

  Option "NoRenderExtension" "On"

  Или я забранете (ползвайте # в началото на реда) или я изключете като напишете Off.

 • Относно други проблеми, моля посетете форума http://www.ubuntuforums.org

Част от UserDocumentation

BulgarianDocumentation/BulgarianDocumentation/BinaryDriverHowto/Nvidia (last edited 2017-09-02 03:33:17 by ckimes)