Wat betekenen de pictogrammen in de bovenbalk?

This page explains the meaning of icons located on the top right corner of the screen. More specifically, the different variations of the icons provided by the system are described.

Toegankelijkheidspictogrammen

Allows you to quickly toggle various accessibility settings.

Indicates the type of click that will happen when using Hover Click.

Audiopictogrammen

Indicates the volume of the speakers or headphones.

De luidsprekers of hoofdtelefoon zijn gedempt.

Wijst de gevoeligheid van de microfoon aan.

De microfoon is gedempt.

Accupictogrammen

Wijst het accuniveau aan terwijl de accu opgeladen wordt.

De accu is volledig opgeladen en wordt opgeladen.

Wijst het accuniveau aan terwijl de accu niet opgeladen wordt.

De accu is volledig opgeladen en wordt niet opgeladen.

Het energiepictogram dat weergegeven wordt op systemen zonder accu.

Bluetooth-pictogrammen

De vliegtuigstand is ingeschakeld. Bluetooth is uitgeschakeld wanneer de vliegtuigstand ingeschakeld is.

Er is een Bluetooth-apparaat gekoppeld en in gebruik. Dit pictogram wordt enkel weergegeven wanneer er ook echt een apparaat actief is, niet alleen maar als Bluetooth ingeschakeld is.

Netwerkpictogrammen

Draadloze verbindingen (wifi)

De vliegtuigstand is ingeschakeld. Draadloze netwerken zijn uitgeschakeld wanneer de vliegtuigstand ingeschakeld is.

Verbinding maken met een draadloos netwerk.

Wijst de sterkte van een draadlozenetwerkverbinding aan.

Verbonden met een draadloos netwerk, maar er is geen signaal.

Verbonden met een draadloos netwerk. Dit pictogram wordt enkel weergeven als de signaalsterkte niet bepaald kan worden, zoals wanneer u verbonden bent met een ad-hocnetwerk.

Verbonden met een draadloos netwerk, maar er is geen weg naar het internet. Dit kan liggen aan een verkeerde configuratie in uw netwerk, of aan een probleem bij uw internetleverancier.

Mobiele verbindingen (mobiel breedband)

De vliegtuigstand is ingeschakeld. Mobiele netwerken zijn uitgeschakeld wanneer de vliegtuigstand ingeschakeld is.

Verbinding maken met een mobiel netwerk.

Wijst de sterkte van een mobielenetwerkverbinding aan.

Verbonden met een mobiel netwerk, maar er is geen signaal.

Verbonden met een mobiel netwerk. Dit pictogram wordt enkel weergegeven als de signaalsterkte niet bepaald kan worden, zoals wanneer u verbonden bent via Bluetooth. Als de signaalsterkte wel bepaald kan worden, wordt er in de plaats een signaalsterktepictogram weergegeven.

Bekabelde verbindingen

Verbinding maken met een bekabeld netwerk.

Verbonden met een bekabeld netwerk.

Niet verbonden met het netwerk.

Verbonden met een bekabeld netwerk, maar er is geen weg naar het internet. Dit kan liggen aan een verkeerde configuratie in uw netwerk, of aan een probleem bij uw internetleverancier.

VPN (virtueel privénetwerk)

Verbinding maken met een virtueel privénetwerk.

Verbonden met een virtueel privénetwerk.

Overige pictogrammen

Wijst de actieve toetsenbordindeling of invoermethode aan. Klik om een andere indeling te selecteren. Het toetsenbordindelingsmenu wordt enkel weergegeven als u meerdere invoermethoden ingesteld hebt.

Een toepassing heeft momenteel toegang tot uw locatie. U kunt locatietoegang uitschakelen via het menu.

Het nachtlicht heeft de kleurtemperatuur van het scherm veranderd om uw ogen minder vermoeid te laten worden. U kunt het nachtlicht tijdelijk uitschakelen via het menu.

U neemt momenteel een schermopname van uw hele scherm op.

Een toepassing deelt momenteel het scherm of een ander venster.

Verbonden met een Thunderbolt-apparaat, zoals een dock.